Färdtjänst och sjukresor

Idag tecknades förlängningsavtal med länstrafiken att vi fortsättningsvis skall stå som transportörer gällande sjuk- och färdresor i Älvsbyn.